ŽUKA
Mreža OCD Kulture u BARU

Fond:

CGO-CCE

EU

Partneri:

Scena, Portret, ECB, Pristan, Pogon

Period realizacije:

2022-2023

Ukupan budzet:
€ 42,832.94

ŽUKA - Mreža OCD kulture u Baru

Žuka je nova mreža organizacija civilnog društva koje se bave razvojom kulture i sadržajem na kulturnom polju kao i razvojem nezavisne kulturne scene u Baru.  Nosilac projekta je NVO Gradionica zajedno sa partnerima NVU Dramski edukativni studio “Scena”, NVO Portret, NVU Edukativni centar i saradnicima NVO Pogon i NVO Pristan.

Mreža ,,Žuka’’ djeluje kao platforma za dugoročno podizanje kapaciteta lokalnih NVO koje se bave kulturom, razvijajući prostor za međusobnu saradnju i podršku članica kao i saradnju sa lokalnim i nacionalnim institucijama kulture. Žuka nastaje kao odgovor na neophodnu decentralizaciju (ne samo kulturnih sadržaja u zemlji) i izmiještanje kreative i operative na lokalni nivo

Novosti na projektu Žuka

O Nama

Nvo Gradionica je relativno mlada nevladina organizacija oformljena 2019. godine sa ciljem promocije i poboljšanja uslova javnih dobara, (ne)materijalne baštine i životne sredine kroz prizmu dizajna, arhitekure, urbanizma, lijepih umjetnosti i IT. 

Kontakt

Makedonska B3/3
8500 Bar
Crna Gora
email: info@gradionica.me

Scroll to Top