Održana prezentacija Mreže organizacija civilnog društva kulture iz Bara – Žuka

Juče je, u Dvorcu kralja Nikole, održana prezentacija  Projekta ,,Žuka – mreža OCD kulture u Baru”. Nosilac projekta je NVO Gradionica zajedno sa partnerima NVU Dramski edukativni studio “Scena”, NVO Portret, NVU Edukativni centar i saradnicima NVO Pogon i NVO Pristan. Kroz razgovor sa predstavnicima ovih barskih nevladinih organizacija, predstavljeni su glavni ciljevi projekta, motivi za njegovu realizaciju i najavljene edukacije.

Goran Janković, ispred NVO Gradionica, upoznao je prisutne sa ciljem da Mreža ,,Žuka’’ djeluje kao platforma za dugoročno podizanje kapaciteta lokalnih NVO koje se bave kulturom, razvijajući prostor za međusobnu saradnju i podršku članica kao i saradnju sa lokalnim i nacionalnim institucijama kulture. On je dodao da Žuka nastaje kao odgovor na neophodnu decentralizaciju (ne samo kulturnih sadržaja u zemlji) i izmiještanje kreative i operative na lokalni nivo,  tako da će posebna pažnja biti fokusirana na animiranje organizacija koje sprovode svoje aktivnosti i djeluju na teritorijalnom prstenu Opštine Bar, kao što su organizacije sa Vira, iz Čanja, Sutomora, Ostrosa ili Utjehe. 

Vesna Vujošević Labović, ispred NVU DES Scena, govorila je o nezavidnom položaju kulturnih radnika i teškoćama sa kojima se susreću pri realizacijama svojih ideja i projekata, što je jedan od razloga udruživanja snaga u okviru mreže. Takođe je istakla da je cilj projekta stvaranje stabilne alternativne kulturne scene u Baru, za šta je potrebno podizanje kapaciteta NVO sektora za kvalitetno učestvovanje na konkursima poput onih iz EU fondova koji obezbjeđuju značajna sredstva za ostvarivanje projekata.

Olja Fatić govorila je ispred NVU Edukativni centar Bar i prisutne je upoznala sa rezultatima istraživanja o učešću NVO iz Bara na, nacionalnim konkursima Ministarstva kulture. Brojke govore da veoma mali broj (3 od 10 NVO u 2019.godini) organizacija uspije da preda adekvatnu prijavu kao osnovni konkursni korak tako da njihov projekat ne bude čak ni uzet u razmatranje. Ovo s toga što je pisanje i praćenje projekata izuzetno zahtjevan posao, za koji je potebno znanje i iskustvo a Mreža Žuka će raditi upravo na osnaživanju NVO i u tom segmentu.

Milena Đukić, ispred NVO Pogon, govorila je o obukama koje će biti organizovane za NVO iz Bara, koje će biti besplatne i koje će biti najavljene na Facebook stranici Žuke a teme će biti praktične i korisne za rad NVO u kulturi, kao što su pisanje i vođenje projekata, finansijsko upravljanje projekata i strateško planiranje u kulturi. NVO koje žele da učestvuju u obukama mogu se prijaviti putem prijavnog formulara koji će takođe naći na FB stranici Žuke, a zbog ograničenog broja učesnika svi će biti obaviješteni o učešću.

Branka Ćalasan, ispred NVO Portret, govorila je o metodološkom pristupu i uključivanju zajednice u ovaj projekat, kroz učešće na okruglim stolovima i focus grupama čiji je cilj, pored edukacije, ispitivanje potreba zajednice  u oblasti Kulture.

Razgovor je moderirala Čurović Tamara, NVO Pogon, koja je za kraj ponovila da je  osnovni cilj formiranja mreže Žuka je unaprijeđen razvoj na polju OCD kulture grada Bara, kroz podizanje kapaciteta i konkurentnosti lokalnih organizacija u Baru i njihovo umrežavanje zarad bolje saradnje sa institucijama, dok je dugoročni cilj formiranje inkubatora za lokalne OCD koji treba da funkcioniše na principu samoupravljanja a sa posebnim akcentom na dugoročnu održivost.

Projekat ,,Žuka – mreža OCD kulture u Baru”  podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) sa partnerima, u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Takođe, značajnu podršku ovaj projekat je dobio i od JU „Kulturni centar Bar“ koja ja formiranje mreže za kulturu Žuku preopoznala i podržala institucionalno.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Kliknite da saznate više informacija vezanih za projekat

O Nama

Nvo Gradionica je relativno mlada nevladina organizacija oformljena 2019. godine sa ciljem promocije i poboljšanja uslova javnih dobara, (ne)materijalne baštine i životne sredine kroz prizmu dizajna, arhitekure, urbanizma, lijepih umjetnosti i IT. 

Kontakt

Makedonska B3/3
8500 Bar
Crna Gora
email: info@gradionica.me

Scroll to Top