plantaĐun

Partneri:
Kadar+, Racc Educo, New Page
Period realizacije:
2020-2022

Ukupan budzet:
_

PlantaĐun

 Ideja projekta se bazira na promociji koncepta urbanih bašti i održive poljoprivrede kao i pospješivanju učešća građana iz urbanih sredina u poljoprivrednoj proizvodnji kao jednoj od najperspektivnijih grana proizvodnje u Crnoj Gori. Kao posljedica velike urbanizacije i širenja gradskih sredina, stanovništvo je sve manje u kontaktu sa prirodom, a istovremeno poljoprivredno zemljište sve više gubi namjenu. Projekat Plantađun teži spajanju ove dvije kategorije u funkcionalnu cjelinu na način što će amaterski farmeri (Plantađuni) dobiti priliku da obrađuju zapušteno poljoprivredno zemljište u okviru gradskih i prigradskih sredina.

Plantađun je nastao kao rezultanta nekoliko različitih razmišljanja od održive poljoprivrede, ekonomije i prehrambenog ciklusa pa do socijalnih interakcija te planiranog i urbanog baštovanstva. Nakon Aleksandrinog bloga koji govori o razlozima koji, iz perspektive roditelja i poljoprivrednog inžinjera, smatra relevantnim da bi bila dio ovog projekta – ja ću pokušati da napišem nekoliko blogova o razlozima koji su uticali na stvaranje i razvoj ideje Plantađuna.

Novosti na projektu Plantadjun

O Nama

Nvo Gradionica je relativno mlada nevladina organizacija oformljena 2019. godine sa ciljem promocije i poboljšanja uslova javnih dobara, (ne)materijalne baštine i životne sredine kroz prizmu dizajna, arhitekure, urbanizma, lijepih umjetnosti i IT. 

Kontakt

Makedonska B3/3
85000 Bar
Crna Gora
email: info@gradionica.me

Scroll to Top