Poziv organizacijama za prijavu na 4. besplatnu obuku za pisanje projekata za EU fondove

Ukoliko želite da naučite kako se pišu projekti za EU fondove ➡️ prijavite se za besplatnu obuku koja će se održati  tokom dva vikenda – 28, 29. i 30. oktobra kao i 4, 5. i 6. novembra u Baru.

👩‍🏫 Predavačica Lidija Brnović će nas tokom šest dana interaktivnih predavanja provesti kroz sve faze pisanja prijave za EU fondove. 

KLIKNI na LINK za PRIJAVE 

Od ideje do popunjene prijave, zajedno ćemo preći sljedeće segmente:

🔸 Upravljanje EU projektnim ciklusom 

🔸 Analiza konteksta i zainteresovanih strana

🔸 Analiza problema, ciljeva i strategije

🔸 Matrica logičkog okvira: formulacija pretpostavki, indikatora i izvora verifikacije 

🔸 Aplikaciona forma: “background”, aktivnosti, “grant chart”, metodologija, održivost projekta

🔸 Budžet projekta

🔸 Evaluacija projekta

Uslov za učestvovanje na obukama je da je organizacija registrovana i djeluje na teritoriji Opštine Bar ili da osoba koja želi da učestvuje u obuci u doglednom periodu planira otvaranje nevladine organizacije koja će djelovati na polju kulture na teritoriji Opštine Bar.

Prijave traju do 25. 10. u 15 časova. Šestodnevna obuka će se održati tokom dva vikenda – 28, 29. i 30. oktobra kao i 4, 5. i 6. novembra.

Više detalja o mjestu održavanja kao i agenda obuke biće dostupni nakon završenih prijava i formiranja grupe.

_______________________________________

Mreža ,,Žuka’’ je platforma za dugoročno podizanje kapaciteta lokalnih organizacija, razvijajući prostor za međusobnu saradnju članica kao i saradnju sa lokalnim i nacionalnim institucijama kulture. 

Projekat ,,Žuka – mreža OCD kulture u Baru” je podržan u okviru programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Program finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Kliknite da saznate više informacija vezanih za projekat

O Nama

Nvo Gradionica je relativno mlada nevladina organizacija oformljena 2019. godine sa ciljem promocije i poboljšanja uslova javnih dobara, (ne)materijalne baštine i životne sredine kroz prizmu dizajna, arhitekure, urbanizma, lijepih umjetnosti i IT. 

Kontakt

Makedonska B3/3
8500 Bar
Crna Gora
email: info@gradionica.me

Scroll to Top